Duce comerț ceea ce este. Comerțul Bilateral – Tratatul de Comerț Liber cu Uniunea Europeană

Consolidarea competitivității sectorului european al comerțului cu amănuntul Un sector al comerțului cu amănuntul dinamic și competitiv este important duce comerț ceea ce este consumatori, întreprinderi și, prin urmare, pentru întreaga economie a UE.

Numărul mare de întreprinderi și locuri de muncă implicate, precum și contribuția la valoarea adăugată europeană fac ca sectorul comerțului cu amănuntul să fie esențial pentru stimularea pe termen lung a creșterii economice 1. Influențat de evoluția nevoilor consumatorilor și de progresele tehnologice, sectorul a fost transformat rapid și este un catalizator pentru inovare și productivitate.

Gospodăriile din UE cheltuiesc până la o treime din bugetele lor pe bunuri distribuite de comercianții cu amănuntul. Prin prețurile, varietatea și calitatea produselor oferite, sectorul comerțului cu amănuntul are un impact asupra calității vieții cetățenilor care trăiesc în UE. Cele 3,6 milioane de întreprinderi active în sectorul comerțului cu amănuntul în principal IMM-uri interacționează cu alte sectoare economice, cum ar fi angrosiștii și fabricanții de produse, precum și cu transporturile, logistica și alte servicii adresate întreprinderilor.

Un sector al comerțului cu amănuntul mai performant va avea ca rezultat efecte pozitive de propagare asupra întregii economii. Piața unică permite comercianților cu amănuntul să aibă acces la aproximativ de milioane de potențiali consumatori. Cu toate acestea, acest lucru necesită un mediu de afaceri favorabil și un cadru de reglementare adaptat la nevoile atât ale comercianților cu amănuntul online, cât și ale celor offline și care oferă sprijin ca răspuns la provocările care afectează sectorul comerțului cu amănuntul la nivel mondial 2.

Creșterea rapidă a comerțului electronic transformă sectorul comerțului cu amănuntul. Comerțul electronic a devenit o realitate pentru majoritatea cetățenilor din UE.

El creează atât noi oportunități, cât și noi provocări pentru sector. Dezvoltarea comerțului cu amănuntul prin multiple canale și estomparea frontierelor dintre comerțul offline desfășurat în spații comerciale și cel online comerțul electronic promovează concurența și stimulează inovarea în acest sector.

Cu toate acestea, comerțul electronic transfrontalier în UE necesită încă multe îmbunătățiri. În special, unui număr mare de comercianți cu amănuntul mici le este greu să se adapteze. Pentru ca duce comerț ceea ce este unică să dea rezultate, trebuie întreprinse acțiuni adecvate la nivel național, regional și local.

În contextul semestrului european, mai multe state membre au realizat deja reforme care urmăresc îmbunătățirea mediului de reglementare pentru comercianții cu amănuntul 3. Cu toate acestea, productivitatea din sectorul comerțului cu amănuntul din UE a rămas în urmă față de alte sectoare și este mai puțin dinamică decât în alte economii comparabile duce comerț ceea ce este.

Comerțul cu amănuntul a fost, de asemenea, mai puțin profitabil decât alte sectoare. Acumularea reglementărilor are un impact negativ asupra performanței sale. Comercianții cu amănuntul trebuie să respecte o acumulare de cadre de reglementare diverse și, adesea, complexe stabilite la nivel național, regional și local.

Aceste reglementări restrictive duc la piețe ale comerțului cu amănuntul mai puțin dinamice, cu mai puține intrări și ieșiri ale întreprinderilor de comerț cu amănuntul și cu perspective mai reduse de ocupare a forței de muncă.

Planul de investiții pentru Europa sprijină o mai mare dezvoltare în profunzime a pieței unice, în special prin eliminarea obstacolelor din calea investițiilor, încurajând un grad mai mare de previzibilitate normativă și reducând reglementarea excesivă.

Traducere "ceea ce va duce" în italiană

În ceea ce privește punerea în aplicare a strategiei privind piața unică digitală 7Comisia a luat măsuri pentru ca piața unică să fie în pas cu era digitală. Stimularea comerțului electronic transfrontalier a fost unul dintre principalele obiective. Propunerile Comisiei privind geoblocarea 8serviciile de livrare transfrontalieră de colete 9modernizarea sistemului TVA 10normele privind contractele digitale 11 și viitoarea inițiativă privind platformele online 12 îi vor ajuta pe comercianții cu amănuntul să opereze cu ușurință online.

Comisia propune, de asemenea, acțiuni pentru o impozitare echitabilă și eficientă a economiei digitale 13 și pentru a asigura independența schemelor de plată cu cardul și a entităților de procesare. Inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora 15 duce comerț ceea ce este în mod specific eliminarea obstacolelor pentru întreprinderile nou-înființate și cele în curs de extindere pe piața unică, prin crearea unor oportunități comerciale mai bune și facilitarea accesului la finanțare.

Noua agendă pentru competențe în Europa a propus o serie de acțiuni, care vor contribui la echiparea cetățenilor UE cu competențele adecvate pentru a răspunde provocărilor economiei globale aflate într-o evoluție rapidă Comerțul cu amănuntul are nevoie de competențe adaptate la cerințele digitalizării. Piața unică a bunurilor prezintă o importanță deosebită pentru duce comerț ceea ce este comerțului cu amănuntul.

În decembrieComisia a prezentat două propuneri legislative pentru a facilita, în cazul întreprinderilor, în special al IMM-urilor, comercializarea de către acestea a produselor lor în întreaga UE 17precum și pentru a spori controalele menite să împiedice vânzarea de produse periculoase consumatorilor din UE.

De asemenea, Comisia adoptă noi inițiative de îmbunătățire a cadrului juridic pentru consumatori și întreprinderi.

Comerț liber

Directiva garantează că anumite cerințe foarte restrictive privind accesul pe piață sunt interzise și altele pot exista numai în cazul în care sunt nediscriminatorii, sunt justificate din perspectiva unui obiectiv legitim de duce comerț ceea ce este publică și sunt proporționale. În această privință, directiva își propune, de asemenea, să garanteze, într-o perioadă de timp rezonabilă, existența unor proceduri eficiente, obiective și nediscriminatorii privind accesul pe piață.

Aceleași cerințe sunt impuse prin Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în situațiile care nu fac obiectul domeniului de aplicare al directivei privind serviciile, cum ar fi restricțiile operaționale. Consiliul European a subliniat faptul că punerea în aplicare a legislației existente este esențială pentru funcționarea pieței unice În ceea ce privește punerea în aplicare a directivei privind serviciile, statele membre au făcut o serie de ajustări ale cadrelor de reglementare pentru servicii.

Comerț cu amănuntul

Conformitatea deplină cu normele UE ar îmbunătăți mediul de reglementare pentru comerțul cu amănuntul și, prin urmare, ar permite întreprinderilor și consumatorilor să beneficieze pe deplin de piața unică. Strategia privind piața unică a subliniat faptul că restricțiile de stabilire a unităților de comerț cu amănuntul și cele care afectează operațiunile de comerț cu amănuntul cotidiene reprezintă obstacole semnificative în calea unui sector al comerțului cu amănuntul mai performant.

Cele mai bune practici vor veni în sprijinul competitivității sectorului comerțului cu amănuntul, fără a submina obiectivele de politică publică urmărite de statele membre. După cum a subliniat Duce comerț ceea ce este European, UE trebuie să-și continue eforturile în direcția unei pieței unice viabile, aflate în pas cu era digitală Sectorul comerțului cu amănuntul se bazează tot mai mult pe distribuția prin multiple canale și această tendință va continua.

Mai multe inițiative privind piața unică digitală vizează să garanteze că toți comercianții cu amănuntul online pot să desfășoare activități de vânzare la nivel transfrontalier eficiente.

oferte de munca de la domiciliu pentru divertisment telefonic

Prezenta comunicare abordează restricțiile prevalente în comerțul cu amănuntul offline. Cu ocazia celei de a a aniversări a pieței unice 26ar trebui nu doar să sărbătorim realizările acesteia, ci și să privim spre viitor.

Sectorul comerțului cu amănuntul merită atenția și analiza noastră. Instituțiile UE și statele membre trebuie să depună eforturi pentru a sprijini competitivitatea sectorului, într-un moment în care creșterea rapidă a comerțului electronic contribuie la transformarea sa. Restricții care afectează performanța de piață a comerțului cu amănuntul Comercianții cu amănuntul se confruntă, într-o măsură mai mare sau mai mică, cu numeroase restricții în ceea ce privește înființarea de magazine de exemplu, dimensiunea duce comerț ceea ce este amplasamentul magazinului și procedura de obținere a unei autorizații specifice și funcționarea de exemplu, orele de funcționare, vânzările promoționale, canalele de distribuție, fiscalitatea, originea produselor.

Multe dintre aceste restricții pot fi justificate din perspectiva obiectivelor de politică publică legitime, însă acumularea lor poate crea obstacole disproporționate pentru noii intrați pe piață și, prin urmare, poate afecta negativ productivitatea sectorului.

Comercianții cu amănuntul subliniază faptul că toate cadrele de reglementare ar trebui să fie flexibile și orientate către viitor pentru a permite întreprinderilor să se adapteze rapid la o realitate în schimbare Reducerea restricțiilor are efecte pozitive asupra funcționării pieței Un mediu de reglementare mai puțin restrictiv încurajează întreprinderile să intre pe piață, să profite de oportunitățile pe care aceasta le oferă și să își desfășoare activitatea cu succes.

Comercianții cu amănuntul beneficiază de mai multă flexibilitate în a investi în amplasamentul și formatul potrivit al magazinelor lor și în a răspunde mai bine la nevoile consumatorilor locali. Toate acestea, la care se adaugă prosperitatea comerțului electronic, sporesc concurența și duc la succesul unor întreprinderi mai eficiente și mai inovatoare. Duce comerț ceea ce este consecință, productivitatea sectorului se îmbunătățește, acest lucru fiind și în beneficiul consumatorilor.

Consumatorii se pot bucura de o mai mare varietate, inovare și de o calitate superioară atât a produselor, cât și a serviciilor oferite. Ei sunt, de asemenea, susceptibili să plătească prețuri mai scăzute Mai mult, un sector al comerțului cu amănuntul mai puternic poate oferi oportunități suplimentare duce comerț ceea ce este încadrare în muncă. Sporirea și îmbunătățirea locurilor de muncă ar putea avea loc nu numai în sectorul comerțului cu amănuntul, ci și în serviciile auxiliare precum transportul, depozitarea și logistica.

Comisia a elaborat un indicator privind restricționarea comerțului cu amănuntul, care ilustrează diferitele restricții la stabilirea și gestionarea cotidiană a magazinelor Componentele sale captează complexitatea și diversitatea cadrelor de reglementare existente în statele membre.

Comert Bilateral – Camara Peru România

În ansamblu, indicatorul captează starea de fapt la momentul respectiv și prezintă o imagine extrem de divergentă în ceea ce privește restricționarea pe teritoriul UE.

În toate statele membre există atât restricții legate de stabilire, duce comerț ceea ce este și de funcționare. Cu toate acestea, anumite tipuri de restricții și nivelul de restricționare diferă în mod semnificativ. Acest nivel poate fi de până la cinci ori mai mare în unele state membre decât în altele. În timp ce cadrele de reglementare cel mai puțin restrictive conțin numai câteva tipuri de restricții, cele mai restrictive pot acumula pană la 12 tipuri diferite de restricții Acest lucru afectează mediul în care își desfășoară activitatea întreprinderile de comerț cu amănuntul.

Sarcina de reglementare a sectorului comerțului cu amănuntul le revine în primul rând statelor membre. Cu toate acestea, atunci când stabilesc norme, statele membre trebuie să respecte legislația UE și să nu restricționeze în mod nejustificat libertatea de stabilire sau libertatea de a presta servicii. Ca urmare, unele restricții sunt interzise, în timp ce lecții video pentru a face bani alte cazuri, acestea pot fi menținute sau introduse atât timp cât sunt nediscriminatorii, justificate din perspectiva obiectivelor de politică publică legitime și proporționale.

Un mediu de reglementare mai puțin restrictiv ar sprijini competitivitatea acestui sector. În acest context, ar trebui să se țină seama de faptul că, prin natura lor, reglementările privind stabilirea și funcționarea afectează în principal comercianții cu amănuntul offline.

În plus, restricțiile se acumulează, iar statele membre ar trebui să ia în considerare efectele lor cumulative. Facilitarea stabilirii de unități de comerț cu amănuntul Deschiderea unor noi magazine reprezintă modalitatea comercianților cu amănuntul de avea acces pe o piață.

Pe măsură ce se dezvoltă comerțul cu amănuntul prin multiple canale, este important să li se ofere comercianților cu amănuntul posibilitatea de a urma o strategie coerentă privind accesul pe piață, care să combine prezența online cu cea offline. Mai mult, un astfel de acces pe piață ar duce comerț ceea ce este să fie posibil într-un interval de timp rezonabil și fără întârzieri nejustificate sau disproporționate.

Accesul pe piață în timp util și rapid este o chestiune primordială pentru comercianții cu amănuntul. Aceștia sunt preocupați de existența unor restricții cu privire la amplasarea de noi magazine, condițiile referitoare la produse sau o lipsă generală de securitate juridică. Comercianții cu amănuntul indică duce comerț ceea ce este că procedurile referitoare la stabilire sunt prea lungi, prea complexe și prea incerte Restricțiile privind stabilirea sunt adevărate obstacole la intrarea pe piață și, ca atare, ele au fost puse în discuție în repetate rânduri în contextul semestrului european Condiții de stabilire Toate statele membre reglementează stabilirea unităților de comerț cu amănuntul.

Prin codificarea jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene în ceea ce privește libertatea de stabilire, directiva ce trebuie să știi pentru a câștiga bani serviciile interzice anumite cerințe, cum ar fi testele privind necesitățile economice Cererile de informații necesare pentru a evalua oferta de exemplu, numărul, tipurile și formatele magazinelor existente sau pentru a evalua cererea de pe piață de exemplu, puterea de cumpărare sau de consum a gospodăriilor în zonele de stabilire relevante se încadrează în această categorie.

Aceste cerințe au fost interzise de legiuitorul UE, deoarece ele fie urmăresc interese pur economice, fie pot fi înlocuite prin mijloace mai puțin restrictive.

În momentul punerii în aplicare a directivei privind serviciile, multe state membre și-au revizuit condițiile de stabilire și au eliminat cerințele pentru o evaluare economică Cu toate acestea, în unele state membre, informațiile economice sunt în continuare necesare sau utilizate, prin lege sau în practică.

opțiuni tip bufet

În plus, normele privind stabilirea unităților de comerț cu amănuntul sunt dictate de considerațiile de planificare urbană și regională, având adesea obiectivul de menținere a vitalității centrelor urbane sau de protecție a mediului. De exemplu, aceste norme pot restricționa înființarea de magazine la periferiile orașelor. Aceste obiective sunt, ca atare, împărtășite de Comisie, care, în conformitate cu Agenda urbană a UE 36lucrează împreună cu statele membre, orașe și alte duce comerț ceea ce este interesate pentru a promova mai multe politici eficiente, eficace și adecvate în materie de urbanism, precum și pentru a contribui la coeziunea teritorială În același timp, exercitarea de către statele membre a acestor obiective trebuie să se realizeze într-o manieră proporțională.

CJUE a confirmat 38 că directiva privind serviciile se aplică unităților de comerț cu amănuntul, indiferent de modul în care statele membre reglementează stabilirea acestora, dacă prin intermediul unui regim de autorizare sau prin planificare urbană și regională. CJUE a confirmat că directiva privind serviciile permite ca obiectivele de politică publică să fie luate în considerare în mod corespunzător și că statele membre dispun de o marjă de apreciere în ceea ce privește modul în care obiectivele legitime de politică publică sunt îndeplinite.

Puțintel despre Homeopatie(Partea 1)-SS

Cu toate acestea, în scopul compatibilității cu directiva privind serviciile în această privință, statele membre trebuie să se asigure că cerințele de reglementare referitoare la stabilirea unităților de comerț cu amănuntul nu sunt doar justificate printr-un motiv imperativ de interes general, ci că ele sunt, de asemenea, proporționale. Proporționalitatea este o caracteristică importantă a libertăților garantate de piața unică.

Proporționalitatea este esențială în comerțul cu amănuntul. Conform dispozițiilor directivei privind serviciile, comercianții cu amănuntul nu fac obiectul unor restricții care ar putea fi disproporționate. Acesta este cazul unora dintre cerințele menționate în mod explicit în directiva privind serviciile, printre care se numără restricțiile teritoriale Un exemplu în acest sens ar putea fi duce comerț ceea ce este de amenajare spațială extrem de detaliate, care prezintă tipurile de produse care urmează să fie comercializate.

În sectorul serviciilor în general, Comisia a prezentat o propunere de directivă privind efectuarea unui test de proporționalitate în ceea ce privește profesiile reglementate.

cele mai bune recenzii ale opțiunilor binare

Prin stabilirea de praguri privind dimensiunea, statele membre aplică adesea norme diferite pentru proiectele de stabilire a unităților de comerț cu amănuntul în funcție de dimensiunea unității de comerț cu amănuntul planificate Acest lucru poate duce la conturarea în mod artificial a peisajului unităților de comerț cu amănuntul, afectând formatele și dimensiunile magazinelor deschise 46 și având, în cele din urmă, un impact asupra productivității.

Teste privind necesitățile economice În conformitate cu directiva privind duce comerț ceea ce este, autoritățile publice trebuie să își revizuiască normele și practicile pentru a se asigura că datele economice nu sunt nici necesare, nici utilizate în scopul stabilirii.

Comerț liber - Wikipedia

Exemplu: În majoritatea statelor membre, datele economice nu sunt utilizate în procedurile privind stabilirea duce comerț ceea ce este de comerț cu amănuntul, în timp ce în unele state membre testele privind necesitățile economice sunt încă în vigoare, de jure sau de facto. Norme referitoare la amplasament Dacă se aplică norme specifice referitoare la amplasament, inclusiv cu obiectivul de a menține vitalitatea centrelor urbane, în conformitate cu directiva privind serviciile, autoritățile publice trebuie să evalueze proporționalitatea acestor norme, în special pentru a stabili dacă duce comerț ceea ce este de norme mai puțin restrictive ar fi o măsură la fel de eficace.

Exemplu: În Franța, normele privind stabilirea unităților de comerț cu amănuntul permit comercianților cu amănuntul să selecteze amplasamentul optim pentru magazinul lor, fără a impune constrângeri privind formatul magazinului și sortimentele de produse. Zone locale de amenajare teritorială Atunci când elaborează planurile locale de amenajare teritorială, autoritățile publice sunt încurajate să permită desfășurarea unei game largi de activități comerciale în zonele comerciale respective.

În plus, în conformitate cu directiva privind serviciile, autoritățile publice trebuie, în temeiul principiului proporționalității, să evite normele excesiv de prescriptive. Praguri legate de dimensiune La stabilirea pragurilor privind dimensiunea pentru unitățile de comerț cu amănuntul, în conformitate cu directiva privind serviciile, autoritățile publice trebuie, în temeiul principiului proporționalității, duce comerț ceea ce este evalueze coerența nivelului pragurilor cu obiectivele de politică publică urmărite.

Mai mult, autoritățile publice sunt încurajate să ia în considerare efectele acestora asupra structurii pieței.

Comert Bilateral

De asemenea, în Danemarca și în Finlanda, ca urmare a reformelor cadrelor de reglementare referitoare la unitățile de comerț cu amănuntul, au fost stabilite praguri mai ridicate pentru dimensiunea magazinelor și au fost eliminate anumite plafoane privind suprafața la sol. Aceste reforme au fost efectuate pentru a îmbunătăți funcționarea acestui sector, pentru a crește productivitatea și pentru a oferi consumatorilor o gamă mai largă de opțiuni și prețuri mai mici.

Menținerea vitalității centrelor urbane este un interes legitim de politică pentru autoritățile naționale, regionale sau locale, iar numărul de magazine vacante este în creștere. Pentru a rezolva această problemă, unele dintre aceste autorități aplică restricții la stabilirea de unități de comerț cu amănuntul în afara centrelor urbane. În cazul în care se aplică, aceste restricții trebuie să fie justificate și proporționale.

În acest context, autoritățile naționale competente ar trebui să aibă în vedere o politică mai cuprinzătoare care să meargă dincolo de normele specifice comerțului cu amănuntul. Ele ar trebui, de asemenea, să ia în considerare dimensiunea comerțului electronic și preferințele în schimbare în materie duce comerț ceea ce este cumpărături ale consumatorilor, ambele afectând prezența comercianților cu amănuntul în centrele urbane.

opțiuni binare suplimentare ale ue

Noi abordări în ceea ce privește promovarea vitalității centrelor urbane Autoritățile publice sunt încurajate să ia în considerare o gamă largă de acțiuni și de măsuri pentru a atrage consumatorii către centrele urbane care nu se bazează exclusiv pe restricții privind unitățile de comerț cu amănuntul.

Cu ajutorul unui administrator la nivel de comunitate, comercianții cu amănuntul sunt încurajați să coordoneze acțiunile comune de marketing și cele promoționale legate de acest patrimoniu care poate atrage turiștii sau alți consumatori în zonă; activitățile respective sunt promovate prin intermediul unui site web.

În paralel cu prezenta comunicare, Comisia publică un Ghid pentru favorizarea revitalizării și modernizării sectorului micului comerț cu amănuntul.

Utilrecenzii