Informatii despre munca in retea si veniturile

Madalina Racovitan, Tax Partner, Head of People Services KPMG in Romania Contact Conținut relevant Măsurile reprezintă un sprijin acordat angajaților și angajatorilor în vederea reluării activității economice și menținerii forței de muncă pe care angajatorii o au la dispoziție, dar își propun, pe de altă parte, și impulsionarea angajatorilor de a atrage forță de muncă disponibilă, inclusiv din domenii pentru care activitatea se va menține restricționată.

informatii despre munca in retea si veniturile

Măsuri de sprijin destinate angajaților și angajatorilor În Monitorul Oficial numărul din data de Potrivit acesteia, începând cu data de 1 iunieangajatorii ai căror angajați au beneficiat de prevederile art.

XI alin.

informatii despre munca in retea si veniturile

XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. Aceste prevederi se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă.

10 idei de afaceri sub 1.000 euro - antreprenor 2019

Angajatorii ce vor beneficia de această prevedere vor avea obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembriecu excepția lucrătorilor sezonieri. Obligația nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.

informatii despre munca in retea si veniturile

Pentru a putea deconta sumele mai sus menționate, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de prevederile acestei Ordonanțe de urgență și ulterior, începând cu data de 1 până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

informatii despre munca in retea si veniturile

Tot prin intermediul Ordonanței de urgență nr. XI şi art.

O.U.G. 92/ - măsuri active de sprijin - KPMG Romania

XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puțin unul se află sub incidența restricțiilor stabilite prin acte ale autorităților competente pot opta fie pentru aplicarea informatii despre munca in retea si veniturile acestei ordonanțe referitoare la decontarea din bugetul asigurărilor de șomaj a unei părți din salariu, fie pentru suspendarea contractelor de muncă ale salariaților în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

informatii despre munca in retea si veniturile

Măsuri pentru impulsionarea angajatorilor de a atrage forţă de muncă disponibilă O altă modificare face referire la angajatorii care în perioada 1 iunie - 31 decembrie încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență, dar și la angajatorii care încadrează în muncă persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, nu mai târziu de data de 31 decembriepe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.

Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni de la finalizarea perioadei pentru care s-au decontat sumele.

Munca la negru Normele fiscale in Danemarca Normele fiscale in Danemarca Skatteregler for arbejde i Danmark Orice persoană care trăiește și lucrează în Danemarca, trebuie să plătească impozit în Danemarca. Acest lucru se aplică și în cazul în care, de exemplu : sunteți șomer și primiți ajutor de șomaj sau ajutor social primiți SU pensionar care primește pensie de stat. Foaia dumneavoastră de salariu De fiecare dată când sa virează salariu, ajutor de șomaj, ajutor social etc.

Sumele se acordă pentru plata salariului, proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat și nu se cumulează, pentru același angajat, cu subvențiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, contracte sau convenții în temeiul art.

Sumele se acordă și în cazul încadrării în muncă a cetățenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini, aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.

informatii despre munca in retea si veniturile

Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale salariaților anterior termenelor prevăzute în Ordonanța de urgență sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care s-a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora informatii despre munca in retea si veniturile avut loc în temeiul art.

Toate drepturile rezervate.

  • Normele fiscale in Danemarca
  • Industria chimică: întreprinderi chimice şi petrochimice, precum şi alte unităţi importante din industria chimică; Industria petrolului şi gazului metan: schele de extracţie, rafinării; Agricultură: unităţi agricole de stat, unităţi de mecanizarea agriculturii şi alte unităţi importante; Industria materialelor de construcţii: unităţi producătoare de ciment, de prefabricate din metal şi beton armat şi autoclavizat; Industria de prelucrare a lemnului: unităţi de prelucrare a lemnului care produc plăci aglomerate, fibrolemnoase melaminate şi emailate; Transporturi navale.
  • Ce șanse sunt să se întâmple acest lucru pentru tineri din medii dezavantajate, comparativ cu cei favorizați?
  • LEGE nr din 29 octombrie Legea retribuirii dupa cantitatea şi calitatea muncii

Utilrecenzii