Lucrați de la concediu matern de acasă.

În lipsa acestora, persoanei care dovedește că a îngrijit-o până în momentul decesului Cum se calculează indemnizația de maternitate?

lucrați de la concediu matern de acasă

Din indemnizația de maternitate se reține doar CAS-ul. Indemnizația aferentă concediului de maternitate se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat, FNUASS art. Calculul și plata indemnizației de maternitate se fac pe baza certificatului medical eliberat potrivit legii, care constituie document justificativ pentru plată art.

  1. Cum acorzi corect concediul de maternitate -
  2. Site- ul localbitcoins jos
  3. Concediu de Maternitate: obtinere, calculator indemnizatie, prenatal
  4. Forex graphics studio
  5. Concediul de crestere a copilului - cadru legal, indemnizatie si modalitati de obtinere

Angajatorul va face lunar, calculul și plata indemnizației de asigurări sociale sau cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, în cazul persoanelor care se află în raporturi de muncă sau de serviciu.

De aceea, salariata are obligația de a prezenta la timp certificatul medical emis potrivit legii, nu mai târziu de data de 5 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul anexa nr. În mod normal, suma datorată cu titlul de indemnizație de maternitate se scade din contribuția datorată de angajator către FNUASS pentru concedii și indemnizații. Cum se recuperează contribuția angajatorului pentru concedii și indemnizații?

lucrați de la concediu matern de acasă

Pentru a recupera sume lucrați de la concediu matern de acasă din contul FNUASS, reprezentând de valoarea indemnizației de maternitate, de îngrijire copil bolnav sau de incapacitate temporară de muncă, angajatorul trebuie să urmeze în mod obligatoriu următoarele etape procedurale: Depunerea unei cereri-tip de restituire a diferențelor astfel rezultate, este necesar ca cererea să fie redactată în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr.

Documentele necesare pentru acordarea indemnizației de maternitate Certificat medical pentru maternitate — eliberat potrivit Ordinului nr.

lucrați de la concediu matern de acasă

Certificat medical — eliberat de medicul curant la data la care a avut loc consultația pentru angajatele care au prezentat adeverința de plătitor. Certificatele de concediu medical pentru sarcină — sunt eliberate pe o perioadă de cel mult 30 de zile, de către medicul de familie sau de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, care supraveghează sarcina.

Certificatul medical pentru lăuzie — este eliberat de medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din unitatea sanitară în care a născut femeia sau de către medicul de familie pentru o perioadă de 30 de zile.

La Mafia Gay En El Culturismo

Utilrecenzii