Opțiuni de aprovizionare și participare, Available Jobs at Orkla

Account Options

Prin urmare, operatorii economici din avalul lanțului de aprovizionare sunt expuși riscului de a sprijini acțiuni armate prin achiziționarea de minerale sau de produse derivate și sunt interesați să se aprovizioneze din astfel de opțiuni de aprovizionare și participare în mod responsabil. Conceptul de aprovizionare responsabilă este menționat în Orientările actualizate ale OCDE pentru întreprinderile multinaționale și este în concordanță cu obiectivele Principiilor directoare ale Organizației Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului.

Ambele vizează să încurajeze întreprinderile să verifice printr-un proces continuu, cunoscut sub denumirea de diligență necesară, faptul că activitățile lor comerciale nu contribuie la conflicte. Contextul politic Aprovizionarea responsabilă cu minerale din zone de conflict a primit o atenție deosebită din partea comunității internaționale în ultimii ani.

opțiuni de aprovizionare și participare

Provocarea prezentată de dorința de a reduce la opțiuni de aprovizionare și participare finanțarea grupurilor armate și de a continua aprovizionarea legitimă din regiune a fost preluată de către guverne și organizațiile internaționale, împreună cu comunitățile de afaceri și organizații ale societății civile.

În vederea acestei solicitări politice, prezentul raport analizează diferitele opțiuni strategice care ar aprofunda cel mai bine acest proiect de legislație a UE în colaborare cu Parlamentul European.

opțiuni de aprovizionare și participare

Definirea problemei Printre principalele probleme legate de aprovizionarea responsabilă cu minerale provenind din zonele de conflict și zonele cu risc ridicat, astfel cum au fost definite de către părțile interesate în cadrul consultării publice, se numără: i       finanțarea continuă a grupurilor armate prin încasările obținute din extracția și comerțul cu minerale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat: problema este predominantă în țările bogate în resurse naturale, dar vulnerabile la conflictele armate pe o parte din sau pe întreg teritoriul acestora.

Această scădere poate fi atribuită alegerilor comerciale ale operatorilor afectați în mod direct sau indirect de Legea Dodd-Frank de a nu se mai aproviziona din Regiunea Marilor Lacuri. Obiective Obiective specifice 1.

Available Jobs at Orkla

Creșterea nivelului de responsabilitate publică pentru exercitarea diligenței necesare și a nivelului de conformitate de către topitoriile din UE și din lume. Îmbunătățirea poziției de negociere a întreprinderilor UE din aval cu privire la diligența necesară în raport cu întreprinderile din amontele lanțului de aprovizionare.

Îmbunătățirea gradului de conștientizare a diligenței necesare, a importanței conformității cu diligența necesară și a dimensiunilor etice la nivelul lanțului de aprovizionare — atât în interiorul, cât și în afara UE.

Creșterea gradului de adoptare aplicare a practicilor privind diligența necesară de către întreprinderile din aval. Obiective operaționale 1.

Furnizarea unei vizibilități și a unei transparențe sporite a practicilor privind diligența necesară și a nivelului de aplicare adoptate de către topitoriile din UE și din lume. Împuternicirea utilizatorilor din aval prin furnizarea unui mecanism pentru identificarea operatorilor care respectă diligența necesară inclusiv topitorii și, astfel, pentru facilitarea schimbării furnizorilor.

Introducerea certitudinii și a transparenței mai aproape de utilizatorii din aval în cadrul lanțului de aprovizionare. Promovarea unui grad mai ridicat de conștientizare cu privire la diligența necesară și la dimensiunile etice în rândul operatorilor din UE. Regulamentul se bazează pe Orientările OCDE pentru a defini obligații pentru importatorii UE care optează pentru autocertificare ca importatori responsabili de metale și minereuri de staniu, tantal și tungsten și de opțiuni de aprovizionare și participare, pe baza unei declarații de conformitate pe proprie răspundere.

Sistemul va fi evaluat după trei ani, iar rezultatele vor fi folosite în scopul luării de decizii cu privire la viitorul abordării UE și pentru modificări ale cadrului de reglementare, astfel încât sistemul să devină obligatoriu, dacă este cazul și pe baza unei evaluări viitoare a impactului. Opțiunea 5 — Directivă de stabilire a obligațiilor pentru întreprinderile cotate la bursă în UE pe baza Orientărilor OCDE privind diligența necesară Această opțiune combină măsurile descrise la opțiunea 1 cu o directivă vizând aproape 1 de întreprinderi cotate la bursă în UE care folosesc staniu, tantal, tungsten și aur, indiferent de proveniența acestora, în lanțurile lor de aprovizionare.

Întreprinderile cotate la bursă din UE ar trebui să divulge rezultatele auditului independent efectuat de o parte terță. Opțiunea 6 — Interzicerea importurilor atunci când importatorii europeni de minereuri nu reușesc să demonstreze conformitatea cu Orientările OCDE — interdicție de import Această opțiune constă în măsurile descrise la opțiunea 1 și, în plus, ar solicita importatorilor din UE să demonstreze în mod obligatoriu conformitatea acestora cu Orientările OCDE.

Webinar - Conversii si statusuri stoc

Prin furnizarea dovezilor privind conformitatea autorităților vamale din statele membre, importatorii vor putea obține accesul pe piața UE. Opțiunea ar urma abordarea adoptată în sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley care vizează comerțul cu diamante brute și în Opțiuni banale CE nr.

Contribuția la reducerea denaturării pe piața mineralelor din Regiunea Marilor Lacuri este abordată într-o mică măsură. Pe ansamblu, se așteaptă ca impactul asupra reducerii finanțării grupurilor armate din sumele obținute în urma extracției și comerțului cu minerale în zonele de conflict să fie limitat.

  • Opțiune de negociere
  • Opțiuni binare recenzii reale de la începători 2022
  • EUR-Lex - SC - RO
  • Studenti si absolventi
  • Несколько мгновений темная тень еще закрывала звезды, и корабль И только теперь Олвин с неудовольствием подумал, что все-таки допустил небольшой, но досадный просчет, причем просчет такого рода, что он мог повлечь за собой катастрофическое крушение всех его замечательных планов.

Opțiunea 2 Eficacitatea opțiunii 2 este comparabilă cu cea a opțiunii 1. Opțiunea 3 Pe ansamblu, eficacitatea acestei opțiuni în atingerea obiectivelor stabilite mai sus este ridicată, deoarece toate acestea sunt îndeplinite. Concentrându-se asupra importatorilor, pe care îi despart doar câțiva pași de faza de extracție minieră, sistemul se aplică într-un punct strategic din cadrul lanțului de aprovizionare.

Această opțiune îmbunătățește capacitatea operatorilor UE din aval de a se conforma cadrelor existente privind diligența necesară, inclusiv Legii Dodd-Frank. Aceasta contribuie, de asemenea, la reducerea finanțării grupurilor armate din încasările obținute în urma extracției și comerțului cu minerale în zonele de conflict opțiuni de aprovizionare și participare reduce denaturarea pieței pentru minerale din Regiunea Marilor Lacuri. Datorită naturii voluntare a sistemului de autocertificare, costul total opțiuni de aprovizionare și participare conformității cu diligența necesară pentru importatorii UE ar depinde de rata de participare la acest sistem și de raportul dintre costul respectiv și cifra de afaceri a întreprinderii.

Se așteaptă însă ca respectivele costuri să fie rezonabile — dacă nu minore — pe termen lung pentru majoritatea întreprinderilor. În cadrul sistemului, un importator care optează pentru autocertificare este obligat să transmită clienților săi informații privind diligența necesară, respectând totodată în mod corespunzător principiul confidențialității comerciale.

opțiuni de aprovizionare și participare

Această cerință ar trebui să fie benefică pentru operatorii din aval, deoarece le permite să își reducă la minimum costurile legate de propriile lor obligații privind diligența necesară.

Disponibilitatea stimulentelor oferite în cazul opțiunii 1, precum și publicarea anuală de către Comisie a unei liste de topitorii care acționează cu diligența necesară ar trebui să sporească interesul pentru acest sistem.

Această opțiune este eficace, deoarece transmite un semnal pozitiv întreprinderilor ale căror decizii de a se aproviziona sau nu din zonele de conflict au un impact direct asupra cererii de minerale.

Reactivarea relațiilor comerciale legitime deschide noi oportunități pozitive pe plan local, inclusiv creșterea veniturilor guvernamentale, sectoarele miniere formalizate, consolidarea durabilității dezvoltării și a mediului, precum și mai multe perspective pentru investiții private și locuri de muncă în comunitățile miniere, care, la rândul lor, vor stimula economiile locale.

Opțiunea 4 Această opțiune îmbunătățește capacitatea operatorilor UE din aval de a se conforma cadrelor existente privind diligența necesară, inclusiv Legii Dodd-Frank.

opțiuni de aprovizionare și participare

Aceasta contribuie, de acasa google, la reducerea finanțării grupurilor armate din încasările obținute în urma extracției de minerale. O diferență fundamentală față de opțiunea 3 constă în faptul că, în cazul opțiunii 4, nu se așteaptă o reducere a denaturării de pe piața mineralelor din Regiunea Marilor Lacuri, cauzată de atitudinea refractară în fața riscurilor legate de deciziile de aprovizionare.

opțiuni de aprovizionare și participare

În timp ce rata de participare a întreprinderilor din UE poate fi îmbunătățită printr-un sistem de autocertificare obligatorie, aceasta nu înseamnă în mod necesar că beneficiile globale vor fi maximizate.

Într-adevăr, atât în cazul opțiunii 3, cât și în cazul opțiunii 4, sistemul le oferă importatorilor care se aprovizionează în zone de conflict un cadru care le permite să procedeze în mod responsabil și să obțină o recunoaștere a eforturilor lor din partea autorităților competente ale statelor membre.

  • Tutoriale cu opțiuni binare
  • Top opțiuni binare după versiune
  • Элвин боролся и с потоком воздуха, и с той силой, что поддерживала его движение.

Cu toate acestea, sistemul nu îi poate obliga pe importatorii din UE să se aprovizioneze din zonele de conflict. Prin urmare, în cazul unui sistem opțiuni de aprovizionare și participare, riscul ca importatorii să se orienteze către alte surse de aprovizionare este mai mare decât în bitcoin cum să câștigi toate modalitățile opțiunii 3.

După cum s-a explicat în capitolul referitor la definirea problemei, această evaluare este confirmată de evoluțiile de pe teren începând cu anul Opțiunea 5 Această opțiune îmbunătățește conștientizarea cu privire la diligența necesară în rândul întreprinderilor UE din aval, cu costul unor cheltuieli ridicate de punere în aplicare pentru întreprinderi, însă nu contribuie la provocările legate de punerea în aplicare pentru a adopta în mod eficace diligența necesară.

Acest lucru se datorează faptului că întreprinderile din aval rămân și mai distanțate de punctul de intrare a mineralelor pe piața UE, de care le separă uneori zeci de furnizori.

Cu cât o societate este situată mai în aval în cadrul lanțului de aprovizionare, cu atât mai ridicat este costul punerii în aplicare a diligenței necesare. Ca atare, nu este de așteptat ca reducerea finanțării grupurilor armate din încasările obținute în urma extracției mineralelor să fie abordată în mod eficace. Opțiunea opțiuni de aprovizionare și participare Această opțiune atinge unele dintre obiective, dar este dependentă de adoptarea unui acord internațional în viitorul apropiat și, prin urmare, de numărul de opțiuni de aprovizionare și participare participante la un astfel de acord.

Intrebari frecvente aplicatie Studenți și stagii de practică Orkla înţelege valoarea pe care studenţii o aduc mediului nostru de lucru în legătură cu energia lor, ideile noi şi experienţele diferite.

Dacă se poate atinge un grad ridicat de participare, atunci este de așteptat ca eficacitatea reducerii finanțării grupurilor armate din încasările obținute din extracția de minerale în zonele de conflict să fie ridicată.

Nu este cea mai bună opțiune din punctul de vedere al rapidității obținerii rezultatelor, având în vedere urgența problemei descrise mai sus. Compararea opțiunilor Pot fi formulate următoarele concluzii în legătură cu eficacitatea opțiunilor identificate în ceea ce privește atingerea obiectivelor. Opțiunea strategică 1, care constituie un set de măsuri prezentate într-o comunicare a UE, se numără printre opțiunile cel mai puțin eficiente în atingerea obiectivelor stabilite.

52014SC0052

Opțiunea strategică 2, care este o extindere a opțiunii 1 consolidată printr-o recomandare a Consiliului, se află la același nivel în termeni de eficacitate precum opțiunea 1. Opțiunea strategică 3 este evaluată ca fiind unul dintre cele eficiente mijloace de atingere a obiectivelor stabilite.

Opțiunea strategică 4 ar fi la fel de eficientă comparativ cu opțiunea 3, dar ar genera, de asemenea, o serie de posibile impacturi negative și nu ar permite abordarea uneia dintre problemele majore, respectiv denaturarea pieței în Regiunea Marilor Lacuri.

  1. Претворенные в линиях этого живого тела, продолжали свой век изящные очертания тех огромных кораблей, что когда-то владели небом Земли.
  2. Cele mai bune site- uri de opțiuni binare

Opțiunea strategică 5, de stabilire a unor obligații pentru întreprinderile listate la bursă din UE, este evaluată ca fiind echivalentă cu opțiunile 1 și 2 în termeni de eficacitate. Opțiunea strategică 6, de aplicare a unei interdicții de export în cadrul unui acord internațional, se situează la mijloc în termeni de eficacitate între opțiunile 1, 2 și 5, cele mai puțin eficace, și opțiunile 3 și 4, cele mai eficace.

Ar trebui notat că instituirea unui acord internațional presupune un proces îndelungat cu un rezultat nesigur. Comparând opțiunile strategice 3 și 4 în ceea ce privește sarcina administrativă pentru importatorii vizați, majoritatea acestora IMM-uri, opțiunea 3 este evaluată ca opțiuni de aprovizionare și participare mai puțin împovărătoare, deoarece afectează întreprinderile care decid să opteze pentru autocertificare în baza unei analize proprii cost-beneficiu.

Spre deosebire de aceasta, opțiunea 4 impune cerințe asupra importatorilor.

opțiuni de aprovizionare și participare

În ceea ce privește capacitatea utilizatorilor UE din aval de a răspunde cererii clienților privind diligența necesară, inclusiv a clienților din SUA, este de așteptat ca opțiunea 4 să răspundă mai bine cererii respective, deoarece caracterul obligatoriu al sistemului, prin natura sa, implică un număr mai ridicat de operatori UE din amonte comparativ cu opțiunea 3, care are un caracter voluntar.

În ceea ce privește potențialul de delocalizare a importatorilor din UE, trebuie reamintită natura voluntară a opțiunii 3, în cazul căreia riscul a fost evaluat ca fiind mai mic comparativ cu opțiunea 4.

Comparând opțiunile 3 și 4 în ceea ce privește impactul potențial asupra ocupării forței de muncă în UE, evaluarea indică o mai mare posibilitate a unui impact nedorit în cazul opțiunii 4.

Studenți și stagii de practică

În ceea ce privește impacturile sociale așteptate asupra mijloacelor de subzistență ale persoanelor și asupra mediului opțiuni de aprovizionare și participare zonele de conflict, este de așteptat ca opțiunea 3 să producă rezultate mai bune comparativ cu opțiunea 4.

Opțiunea preferată este opțiunea 3. Monitorizare și evaluare Monitorizarea punerii în aplicare va fi efectuată în colaborare cu statele membre.

În conformitate cu principiul subsidiarității, informațiile relevante ar trebui colectate, în principal, de către statele membre.

Colaborare pentru teză

Raportarea periodică va fi necesară pentru a permite evaluarea adecvată a punerii în aplicare. Comisia va informa periodic Parlamentul European și Consiliul cu privire la punerea în aplicare a noii inițiative. Comisia ar trebui să efectueze o evaluare intermediară a noii sale inițiative în termen de trei ani de la adoptarea acesteia, pentru a evalua măsura în care rezultatele acesteia sunt coerente cu obiectivele stabilite.

Rezultatele evaluării vor fi folosite în scopul luării de decizii cu privire la viitorul politicii și pentru modificări ale cadrului de reglementare, astfel încât acesta să devină obligatoriu, dacă este cazul și pe baza unei evaluări viitoare a impactului.

Utilrecenzii