Strategia pe termen lung pe termen lung

Vizualizări Direcţiile strategice şi obiectivele pe termen lung Soluţionarea problemelor stringente, eventual, în baza formării strategiei naţionale de dezvoltare a Republicii Moldova, care trebuie să conţină obiective clar formulate pe termen îndelungat, mecanisme şi mijloace pentru a le atinge, precum şi indicatori concreţi ai dezvoltării calitativ noi. Strategia ar trebui să răspundă la întrebarea prin ce mijloace, resurse şi care e ordinea priorităţilor în societatea moldovenească reformată vor fi asigurate stabilitatea evolutivă a dezvoltării sociale şi economice, menţinerea păcii civile şi integrităţii statale, precum şi echilibrul dintre interesele civile şi consensul între diferitele forţe politice. Strategia de dezvoltare ar trebui să asigure mobilizarea resurselor societăţii moldoveneşti, care ar implica întregul său potenţial pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională.

Strategia "România " se va elabora prin consens naţional şi va cuprinde scenarii şi politici publice alternative pentru atingerea obiectivelor asumate. De asemenea, Strategia se va realiza în concordanță cu strategiile şi direcțiile de dezvoltare pe termen mediu şi lung asumate la nivelul Uniunii Europene.

strategia pe termen lung pe termen lung

Actul normativ prevede înființarea Comisiei "România ", organism consultativ, fără personalitate juridică, cu scopul pregătirii proiectului de strategie, fundamentării acesteia, realizării de scenarii de dezvoltare şi armonizare şi integrării contribuțiilor instituţiilor publice, a partidelor şi organizațiilor neguvernamentale.

Comisia "România " va fi condusă de președintele Camerei Deputaților, iar coordonarea metodologică şi științifică a activității Comisiei "România ", precum și a întregului proces de elaborare a strategiei, vor fi realizate de Consiliul de Programare Economică şi Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză.

strategia pe termen lung pe termen lung

Comisia "România " va fi alcătuită din reprezentanți ai Guvernului României, ai Președinției României, ai partidelor parlamentare, reprezentanți ai comisiilor de specialitate din Senat şi Camera Deputaților, reprezentanți ai Academiei Române, ai Consiliului de Programare Economică şi ai Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză. De asemenea, în componența Comisiei vor fi incluse și personalități ale științei, din mediul academic şi universitar, desemnate de conducerea Comisiei "România ", la propunerea Consiliului de Programare Economică.

strategia pe termen lung pe termen lung

Comisia îşi va desfășura activitatea în perioada 1 iunie -1 iunieatât în cadrul unor reuniuni lunare în plen, cât şi în mod curent, prin realizare de lucrări de fundamentare şi sinteză. Actul normativ prevede, pentru asigurarea consensului naţional şi a validării direcțiilor de dezvoltare, organizarea, de către Comisie, de dezbateri publice, sub forma unor forumuri naţionale, cu participare deschisă, în care se vor prezenta rezultatele de etapă.

strategia pe termen lung pe termen lung

De asemenea, Comisia "România " va urma să prezinte informări periodice, la cererea conducerii, cu privire la activitatea sa, atât Guvernului cât şi Parlamentului. Strategia "România " se va fundamenta pe baza prognozelor macroeconomice şi a scenariilor de dezvoltare alternative realizate de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi avizate de Consiliul de Programare Economică.

Elaborarea strategiei de dezvoltare se va realiza prin fundamentarea a trei scenarii: optimist, moderat şi pesimist, diferențiate în raport cu premisele, obiectivele şi liniile directoare stabilite de Comisia "România ". Totodată, strategia se va corela cu Planul naţional de adoptare a monedei euro, precum şi cu strategiile sectoriale aprobate de către Guvern. La finalul activității Comisiei "România " vor rezulta următoarele documente: Declarația politică de asumare a Strategiei naţionale pe termen lung "România "; Strategia naţională pe termen lung "România "; Prognozele şi scenariile de dezvoltare, precum şi detalierea acestora sub forma unui raport de fundamentare; Propuneri de actualizare a strategiilor sectoriale şi principalelor politici publice necesare pentru implementarea Strategiei "România ".

Strategia este elaborată în vederea formulării unei noi politici publice în domeniul respectiv, precum şi în cazul în care politicile publice actuale necesită o îmbunătăţire semnificativă. Strategia IMI are în vedere stabilirea unor direcţii de acţiune care să gestioneze în mod eficient modalitatea de relaţionare la nivelul părţilor şi persoanelor implicate în mod direct sau indirect în implementarea şi monitorizarea Sistemului IMI la nivelul MEN — ca actor principal în reprezentarea naţională a IMI PQ NET. Strategia va constitui principalul instrument, ca exemplu de bune practici pentru alte autorităţi competente din România în vederea elaborării unor reglementări similare care să legifereze pe termen lung politica decizională în problematica IMI pentru entitatea respectivă. Strategia IMI are rolul de a statuta la nivel general, pentru MEN, în mod special — dar şi pentru alte entităţi implicate în problematica IMI, resursele necesare implementării, direcţiile de dezvoltare ale sistemului IMI în consens cu măsurile impuse de dezvoltarea pe termen mediu şi lung a acestuia în România ca stat membru UE. Strategia IMI se subordonează ca şi concepţie şi modalitate de implementare viziunii europene asupra dezvoltării Sistemului IMI în Europa pentru o perioadă de de ani.

În funcție de schimbările din contextul internaţional şi de evoluțiile economico-sociale interne, Strategia "România " se va actualiza la un interval de 3 ani, de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi va fi prezentată Guvernului şi Parlamentului, după avizarea de către Consiliul de Programare Economică. Parlamentul, prin comisiile de specialitate, strategia pe termen lung pe termen lung asigura monitorizarea continuă a implementării Strategiei "România ".

strategia pe termen lung pe termen lung

La elaborarea proiectului legii bugetului de stat, se strategia pe termen lung pe termen lung lua în considerare cu prioritate prevederile Strategiei "România ". Totodată, pentru eficientizarea cheltuielilor, guvernele investite potrivit prevederilor art. Cheltuielile legate de organizarea, funcționarea și activitatea specifică a Comisiei "România " se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Camerei Deputaților, iar Parlamentul va asigura spațiile necesare desfășurării activității Comisiei "Româniaprecum și birotica necesară.

strategia pe termen lung pe termen lung

Proiectul de lege urmează a fi trimis Parlamentului spre dezbatere şi adoptare.

Utilrecenzii