Tabele de lucru la domiciliu, Telemunca vs. munca la domiciliu: Care sunt principalele diferențe și asemănări

tabele de lucru la domiciliu

tabele de lucru la domiciliu

Specificul telemuncii este dat de procesare, transformare, manipulare si difuzare de informatii Folosind materii, prime, ollecti furnizate de angajator pentru executarea anumitor produse sau lucrari Exemple activitati Croitori, ingineri, contabili, economisti Perioada activitatii Perioada determinata, stipulate expres in contractul de munca cel putin o zi pe luna. Perioada poate fi prelungita prin act aditional la contractul de munca. Permanenta Verificare Angajatorul are dreptul de a verifica activitatea tabele de lucru la domiciliu in conformitate cu programul si modalitatea de realizare a controlului asa cum a fost ollectiv impreuna cu angajatul.

tabele de lucru la domiciliu

Angajatorul poate sa verifice activitatea salariatului in conditiile stabilite expres prin ollective de munca angajat Avand in vedere tehnologia informatiei, angajatorul poate verifica prin programe informatice modul de desfasurare a activitatii durata muncii, eficienta, rezultatele obtinute. Daca activitatea de telemunca se desfasoara la domiciliul salariatului controlul se efectueaza cu notificare prealabila a salariatului si cu consimtamantul acestuia.

tabele de lucru la domiciliu

Obligatii angajator Suportarea cheltuielilor cu tehnologia informatiei necesare pentru desfasurarea activitatii. SSM si SSU Angajatorul are urmatoarele obligatii specific: Angajatorul trebuie sa asigure sanatatea si protectia muncii in toate aspectele legate de munca in conformitate cu lg.

tabele de lucru la domiciliu

Utilrecenzii